Jakie uprawnienia powinien mieć zgrzewacz?

Zgrzewacz to specjalista zajmujący się łączeniem elementów konstrukcyjnych ze stali lub tworzyw sztucznych przy zastosowaniu jednej z metod zgrzewania i użyciu specjalistycznych urządzeń. Zawód ten wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zdobycia pewnych uprawnień.

Praca zgrzewacza rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych powinna być zgodna z normami: ISO 12176-1:2012, ISO 12176-2:2008, ISO 12176-3:2011 oraz ISO 12176-4:2003. Zgodne z powyższymi normami powinny być również kursy, których celem jest uzyskanie stosownych uprawnień. Takie kursy prowadzi między innymi firma tarbonus.pl.

Zgrzewaczem może być wyłącznie osoba, która zna przepisy o dozorze technicznym i warunkach technicznych w związku z prowadzoną działalnością oraz odbyła stosowne szkolenie i praktyki zawodowe. Niezbędne jest także zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy zgrzewacza. Ostatnim warunkiem dopuszczającym do pracy na stanowisku zgrzewacza jest pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Kursy i szkolenia nie są jedynie okazją do uzyskania uprawnień. To również szansa zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Kursy pomagają zgrzewaczowi w sprawnym czytaniu rysunków konstrukcyjnych, stosowaniu metod zgrzewania oraz typów maszyn według zapotrzebowania, przygotowaniu materiałów oraz urządzeń do konkretnego zadania. Każdy zgrzewacz po odbyciu szkolenia jest w stanie odpowiednio przygotować swoje stanowisko pracy. Potrafi także ocenić wykonaną pracę i sprawdzić wytrzymałość połączeń zgrzewczych.

Źródło: http://www.budownictwo.org/artykuly,62594,1,Jakie_uprawnienia_powinien_miec_zgrzewacz

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *